مزایای نرم افزار 17025 گیتا

جزئیات مزایای بخش های عمومی نرم افزار 17025 گیتا (ویرایش 03 – شهریور 1400) بخش های برنامه مزایای بخش داشبورد در دسترس بودن خلاصه قسمتهای مورد نیاز تالار گفتگو گفتگوی داخلی بین کلیه کاربران با امکان ایجاد گروه تقویم سالیانه با امکان ایجاد TODO برای هر بخش و اعلان به افراد دیگر جهت جلسات برنامه … ادامه خواندن مزایای نرم افزار 17025 گیتا