الزامات و قوانین ایزو ۱۷۰۲۵


معرفی استاندارد 17025

امروزه، استانداردسازی یکی از مهم‌ترین فاکتورها در زمینه ایجاد، نگهداری و ارتقاء کیفیت سیستم‌ها، در سطح قابل قبول جهانی می‌باشد. گواهی مدیریت آزمایشگاه ۱۷۰۲۵ استاندارد بین المللی و تخصصی است که موضوعیت آن صلاحیت آزمایشگاه‌های آزمون و کالیبراسیون را دربردارد.

استاندارد ISO/IEC 17025، نشانه تضمین کیفیت آزمون در آزمایشگاه ها است و همچنین جهت ارتقا سطح علمی و کیفی و همچنین نظم سازمانی و نظارت مدیریتی، مستندسازی های منظم و ساماندهی تجهیزات و مواد و موارد بسیاری از این قبیل به کار میرود.

مزیت های استاندارد بین المللی ایزو ۱۷۰۲۵

  • ارتقاء سطح آزمایشگاه‌های عضو و کسب اعتبار بین‌المللی
  • استانداردسازی روش‌های اجرایی و مدیریتی آزمایشگاه‌ها
  • افزایش اطمینان از صحت نتایج ارائه شده توسط آزمایشگاه‌ها
  • اطمینان از طراحی صحیح محل انجام آزمایش
  • افزایش اعتماد مشتریان
  • امکان ارائه خدمات در سطح بین‌ا‌لمللی
  • پذیرش آزمایشگاه دارای گواهینامه به عنوان یک آزمایشگاه مرجع از طرف مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی

تیم تخصصی فناوران گیتی افروز، نرم افزار استاندارد بین المللی ایزو 17025 گیتا را با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های فناوری IT و هوش مصنوعی توسعه داده اند که مورد توجه و تایید مشاوران، کارشناسان و ارزیابان محترم سازمان ملی استاندارد ایران قرار گرفته است.

به دلیل وجود تنوع در زمینه فعالیت های آزمایشگاه های با محوریت موضوعات استاندارد صلاحیت آزمایشگاه های آزمون و کالیبراسیون، پس از تهیه فرمت عمومی نرم افزار استاندارد ایزو 17025 گیتا، جهت کلیه رشته های این استاندارد، نرم افزار تکمیلی اختصاصی با توجه به نیازهای صنایع مختلف، طراحی و بهره برداری گردیده است.