نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنایع غذایی و کشاورزی

امروزه با توجه به توسعه آزمایشگاه ها، نیاز به یک نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنایع غذایی و کشاورزی به وضوح احساس می شود. نرم افزاری یکپارچه که قابلیت ذخیره سازی، فراخوانی و آنالیز دقیق و موثر را داشته باشد. 

آیا یک نرم افزار، پاسخگوی نیاز همه ی صنایع خواهد بود؟
خیر، اگرچه همه آزمایشگاه ها نیازهای اساسی مشابهی دارند، اما هر یک فرآیندها و الزامات خاصی دارند که لازم است به صورت اختصاصی به آن پرداخته شود. از این رو تا زمانی که سامانه مورد نظر مازول های اختصاصی این دست از آزمایشگاه ها را پوشش ندهد، نمیتوان انتظار بهبود و ارتقا عملکرد را داشت.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه 17025 گیتا، طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز، دارای ماژول های اختصاصی برای آزمایشگاه های غذایی و کشاورزی بوده که نیازهای خاص این صنایع به را بهترین شکل ممکن مرتفع می نماید. این ماژول ها تماما قابلیت شخصی سازی دارد. به علاوه قابلیت ادغام با سایر سامانه ها، نصب و پیاده سازی این نرم افزار را تسهیل میکند و نیازی به زیرساخت اختصاصی برای اجرای آن وجود ندارد.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنایع غذایی و کشاورزی

قابلیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه برای صنایع غذایی و کشاورزی گیتا:

 • مدیریت و رهگیری کامل زنجیره فرآیندها
 • مدیریت و ارزیابی نمونه ها بر اساس استانداردهای ایزو
 • اتوماسیون برنامه ریزی و کنترل نمونه های مکان های مختلف
 • کالیبراسیون و نگهداشت تجهیزات
 • اتصال تجهیزات ساده و پیشرفته ی آزمایشگاهی
 • اجرای تست های میکروبی برای نمونه ها
 • قابلیت انبارگردانی برای مواد و تجهیزات آزمایشگاهی
 • برنامه ریزی، ارزیابی و تحلیل زمان ماندگاری محصول
 • گزارشات اختصاصی برای صنایع غذایی و کشاورزی
 • مدیریت آموزش کارکنان
 • مستندسازی و مدیریت یکپارچه داده ها
 • اقدامات اصلاحی و رفع عدم انطباق
 • استقرار سیستم کنترل و حفظ کیفیت
 • اعتبارسنجی روش های آزمون و نتایج
 • سنجش عدم قطعیت
 • مدیریت بسته بندی و حمل نمونه ها
 • مدیریت مشتریان
 • استقرار سیستم کاهش مصرف اتلاف کاغذ (PAPERLESS)
 • نظارت بر عملکرد پرسنل به صورت هوشمند با هدف حذف خطای انسانی در سیستم