نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه: کنترل و تضمین کیفیت صنعت خودرو و نیروی محرکه

کیفیت هر محصول به کیفیت اقدامات تولیدکننده آن و نیز انجام آزمون های دقیق بستگی دارد. در همین راستا، نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه به افزایش سرعت و صحت فرآیندهای آزمایشگاه که جزو مهمترین فاکتورها برای موفقیت هر شرکت است، کمک شایانی مینماید. 

نرم افزار گیتا، توسط شرکت دانش بنیان گیتی افروز به صورت اختصاصی برای صنعت خودرو و نیروی محرکه طراحی شده است و تمام بخش های فرآیند از دریافت نمونه های مرتبط با ارزیابی تولید تا ارسال، ذخیره سازی و رفع عدم هماهنگی ها را مدیریت مینماید.

این نرم افزار با امکانات گسترده ای که ارائه می دهد، به صرفه جویی قابل توجه در زمان و هزینه های شما کمک می نماید. 

فن آوری های پیشرفته نرم افزار 17025 گیتا

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا برای آزمایشگاه های خودرو و نیرو متحرکه، با دریافت اطلاعات بلادرنگ از سنسور های مختلف موجود در محیط آزمایشگاه و سایت های صنعتی، و تحلیل آن با هوش مصنوعی فرآیندهای لازم را به صورت خودکار اجرا کرده و یا آلارم های لازمرا برای افراد مشخص شده میفرستد.

گزارش های مدیریتی خودکار تولید شده، تحلیل ریسک به صورت هوشمند و ارتقا و به روز رسانی فرایندهای موجود با کمک اطلاعات به دست آمده از یادگیری ماشین، نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا را به سامانه ای پیشرفته برای آزمایشگاه های یمختلف از جمله آزمایشگاه های خودرو و نیرو متحرکه تبدیل میکند.

قابلیت های نرم افزار:

 • مدیریت الزامات، برنامه ها و روش های آزمون
 • مدیریت عدم تطابق در آزمایشگاه های خودرو و نیروی محرکه
 • بهبود تعامل میان بخش ها و شعب مختلف
 • بهبود اثربخشی و تعامل با معرفی گردش کاری استاندارد
 • رفع مسائل عملیاتی مرتبط با آزمون بواسطه ی اطلاعات دقیق و به روز
 • کسب دیدگاه جامع با پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات یکپارچه آزمایشگاه های خودرو و نیروی محرکه
 • استانداردسازی و یکپارچه کردن فرآیندها بر اساس جدیدترین استانداردهای ملی و بین المللی
 • مدیریت و کالیبراسیون تجهیزات
 • خدمات مشاوره تخصصی
 • کنترل عوامل محیطی ضروری
 • سازگاری با نیازهای اختصاصی صنعت خودرو و نیروی محرکه
 • پیاده سازی سیستم paperless 
 • داشبورد مدیریتی و گزارشات پیشرفته