نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه: کنترل و تضمین کیفیت صنعت خودرو و نیروی محرکه

کیفیت هر محصول به کیفیت اقدامات تولیدکننده آن و نیز انجام آزمون های دقیق بستگی دارد. در همین راستا، نرم افزار مدیریت آزمایشگاه خودرو و نیروی محرکه به افزایش سرعت و صحت فرآیندهای آزمایشگاه که جزو مهمترین فاکتورها برای موفقیت هر شرکت است، کمک شایانی مینماید. 

نرم افزار گیتا، توسط شرکت دانش بنیان گیتی افروز به صورت اختصاصی برای صنعت خودرو و نیروی محرکه طراحی شده است و تمام بخش های فرآیند از دریافت نمونه های مرتبط با ارزیابی تولید تا ارسال، ذخیره سازی و رفع عدم هماهنگی ها را مدیریت مینماید.

این نرم افزار با امکانات گسترده ای که ارائه می دهد، به صرفه جویی قابل توجه در زمان و هزینه های شما کمک می نماید. 

قابلیت های نرم افزار:

 • مدیریت الزامات، برنامه ها و روش های آزمون
 • مدیریت عدم تطابق در آزمایشگاه های خودرو و نیروی محرکه
 • بهبود تعامل میان بخش ها و شعب مختلف
 • بهبود اثربخشی و تعامل با معرفی گردش کاری استاندارد
 • رفع مسائل عملیاتی مرتبط با آزمون بواسطه ی اطلاعات دقیق و به روز
 • کسب دیدگاه جامع با پیاده سازی سیستم مدیریت اطلاعات یکپارچه آزمایشگاه های خودرو و نیروی محرکه
 • استانداردسازی و یکپارچه کردن فرآیندها بر اساس جدیدترین استانداردهای ملی و بین المللی
 • مدیریت و کالیبراسیون تجهیزات
 • خدمات مشاوره تخصصی
 • کنترل عوامل محیطی ضروری
 • سازگاری با نیازهای اختصاصی صنعت خودرو و نیروی محرکه
 • پیاده سازی سیستم paperless 
 • داشبورد مدیریتی و گزارشات پیشرفته