نرم افزار مدیریت آزمایشگاه صنعت برق و الکترونیک

معرفی نرم افزار مدیریت آزمایشگاه صنعت برق و الکترونیک:

آیا مدیر یا سرپرست یکی از آزمایشگاه های صنعت برق و الکترونیک هستید؟  برای استقرار آسان، سریع و موثر استانداردهای ملی و بین المللی و اخذ گواهی های ایزو، نرم افزار مدیریت آزمایشگاه صنعت برق و الکترونیک که بر حسب الزامات اختصاصی صنعت برق و الکترونیک و توسط شرکت معتبر و دانش بنیان فن آوران گیتی افروز طراحی گردیده است، راهکاری جامع و یکپارچه برای شماست. 

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا صفر تا صد فرآیندهای اختصاصی صنعت شما از درخواست های مشتریان، تا مدیریت نمونه ها، پیگیری عدم تطابق ها، ارتباطات سازمانی، کالیبراسیون تجهیزات و غیره را بر اساس استانداردهای ایزو کاملا هوشمند نموده و هرگونه نیاز به فرآیندهای کاغذی را حذف مینماید. 

  • ارزیابی صلاحیت فنی کارکنان
  • اعتبارسنجی و تعیین قابلیت اعتماد روش های آزمون
  • رهگیری سنجش ها و کالیبراسیون بر اساس استانداردها
  • کالیبراسیون تجهیزات آزمایشگاهی صنعت برق و الکترونیک
  • مدیریت نمونه ها، شرایط نگهداری و حمل 
  • تضمین کیفیت داده های آزمون و کالیبراسیون
  • دسترسی لحظه ای به اطلاعات حیاتی آزمون ها از هر مکان
  • کنترل ایمنی
  • مدیریت موثر و اثربخش دارایی ها
  • امکان سفارشی سازی نرم افزار ویژه فرآیندهای اختصاصی هر آزمایشگاه