نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون

اهمیت نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون و اندازه شناسی

آزمایشگاه های کالیبراسیون و مترولوژی با چالش های بسیاری در عملیات روزانه خود مواجه هستند. دشواری بهبود تطابق با استانداردها و اثربخشی در این بازار یک دغدغه ی همیشگی است. توسعه مستمر الزامات کیفی، نمایانگر نیاز جدی آزمایشگاه های امروزی به نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون و اندازه شناسی است. 

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا، طراحی شده توسط شرکت دانش بنیان گیتی افروز، کاملا مبتنی بر الزاماتی است که آزمایشگاه های کالیبراسیون و اندازه شناسی لازم است تبعیت نمایند. همین امر، موجب رضایتمندی مشتریان ما تا به امروز بوده است. 

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون

چالش های آزمایشگاه های کالیبراسیون

  • انطباق با انتظارات بیش از حد و در عین حال حفظ سودآوری
  • هماهنگی سریع با استانداردها و قوانین متغیر، جلب رضایتمندی مشتریان، مدیریت و کارشناسان فنی، مدیریت کیفیت
  • پیاده سازی بهترین روش های گردآوری و ذخیره سازی داده ها و شناسایی کاربردی ترین و سودآورترین روش تحلیل عدم قطعیت آزمون ها
  • حذف کاغذ و فرآیندهای دستی و نیمه اتوماسیون مرتبط با عملکرد کالیبراسیون روزانه و تجهیزات پیچیده عامل اشتباهات
  • افزایش درخواست ها و سودآوری
نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه کالیبراسیون گیتا چگونه این مشکلات را حل میکند؟

شرکت دانش بنیان گیتی افروز با طراحی و توسعه نرم افزار ویژه آزمایشگاه های کالیبراسیون کمک بسیاری به صنعت مینماید.

نرم افزار 17025 گیتا تمام اقدامات کاغذی، دستی و نیمه اتوماسیون آزمایشگاه شامل درخواست ها، تضمین کیفیت، آنالیزها، مدیریت، حمل، صورتحساب ها، اسناد و غیره را مکانیزه، یکپارچه سازی و قابل رهگیری مینماید. 

با پیاده سازی آسان و سریع این نرم افزار می توان مسئولیت های مدیریتی فراوان در زمینه کالیبراسیون تجهیزات را کاهش داد و اطمینان کسب نمود که دقت و یکپارچگی داده ها به دلیل تجهیزات کالیبره نشده تحت تاثیر قرار نمی گیرد.

سایر مزیت های نرم افزار: 

  • تحت وب و بدون نیاز به نصب
  • سیستم ابری جهت ذخیره سازی اطلاعات
  • پیاده سازی الزامات کیفی
  • زیر ساخت قدرتمند به لحاظ فناوری