نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بیولوژی و میکروبیولوژی

اهمیت نرم افزار مدیریت آزمایشگاه صنایع بیولوژی و میکروبیولوژی:

صنایع بیولوژی و میکروبیولوژی با الزامات بسیاری برای مدیریت کیفیت شامل تطابق با استانداردها و قوانین جدید، مدیریت تامین کنندگان و غیره مواجه هستند. نرم افزار مدیریت آزمایشگاه بیولوژی و میکروبیولوژی، با ایجاد امکان رهگیری کل فرآیند، شفافیت ساانه را افزایش میدهد. این موضوع همچنین به به مدیریت پیچیدگی ها کمک می نماید. 

نرم افزارهای آزمایشگاه سنتی مشکلات فراوانی دارند، همچون:

 •  عدم یکپارچگی
 • متکی به فرآیندهای کاغذی برای مدیریت اسناد و پیاده سازی اصلاحات در سازمان

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا، با ارائه زیرساختی قدرتمند برای مدیریت کیفیت به آزمایشگاه های بیولوژی و میکروبیولوژی کمک می نماید تا بهترین روش های موجود در صنعت را برای هر بخش از فرآیندهای خود بکار گیرند.

قابلیت های نرم افزار

 • مدیریت اسناد
 • مدیریت تغییر
 • مدیریت عدم تطابق
 • مدیریت اقدامات اصلاحی و پيشگيرانه (CAPA)
 • مدیریت بررسی ها
 • مدیریت آموزش ها
 • مدیریت شکایات
 • مدیریت کالیبراسیون
 • ارتباط شعبه های مجزا
 • اشتراک گذاری اطلاعات ضروری
 • فراخوانی سریع اطلاعات جهت تصمیم ها
 • مدیریت کیفیت فرآیندها
 • پیاده سازی استانداردهای امنیت، سلامت، محیطی و غیره

مزیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا

با توجه به نیاز متنوع صنایع بیولوژی و میکروبیولوژی به بررسی و ارزیابی موارد مختلف از مدیریت کیفیت گرفته تا کالیبراسیون و غیره، لازم است از یک سیستم سفارشی متناسب با نیاز صنعت خود استفاده نمایند. 

بهره گیری از یک سیستم جامع و استاندارد برای آزمایشگاه، ریسک های محتمل را به حداقل رسانده و مزیت های بسیاری دارد که در ادامه به آن اشاره می شود:

 • بهبود فرآیندهای کسب و کار
 • افزایش رضایتمندی مشتریان
 • بهبود فرآیند تصمیم گیری
 • استقرار فرهنگ بهبود مستمر
 • افزایش مشارکت کارکنان
 • بهبود روابط با تامین کنندگان