اقدامات اصلاحی 17025

اقدامات اصلاحی بی شک یکی از مهمترین بخش های هر استاندارد می باشد. در نرم افزار مدیریت آزمایشگاه گیتا اقدامات اصلاحی 17025 به طور کامل و با فرآیند گردشی و اجرایی اعمال شده است

اطلاعات تماس 

برای مشاوره و سفارش نرم افزار 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید
044-33388175
044-33465575
09146003002

www.CGR.ir