مزایای نرم افزار 17025 گیتا

جزئیات مزایای بخش های عمومی نرم افزار 17025 گیتا

(ویرایش 03 – شهریور 1400)

بخش های برنامهمزایای بخش
داشبورددر دسترس بودن خلاصه قسمتهای مورد نیاز
تالار گفتگوگفتگوی داخلی بین کلیه کاربران با امکان ایجاد گروه
تقویم سالیانهبا امکان ایجاد TODO برای هر بخش و اعلان به افراد دیگر جهت جلسات
برنامه ممیزی داخلی-خارجیتشکیل پرونده برای پروژه های ممیزی به همراه تخصیص شماره پروژه و اهداف، تیم و ریز برنامه های ممیزی هر بخش
برنامه سالانه ممیزی داخلی و خارجیمشخص کردن تاریخ ممیزی ماهیانه براساس بخشهای مختلف سازمان و شماره برنامه ممیزی
چک لیست ممیزی داخلی و خارجیجزئیات چک لیست ممیزی با قابلیت جمع موارد منطبق و نامنطبق
ثبت نتایج بازنگری مدیریتلیست موارد اقدام شده و اقدامات بهبود/اصلاحی
بانک دانشآرشیو مستندات با بخش های کتابخانه اسناد و الزامات استاندارد، کتابخانه مستندات درون سازمانی و کتابخانه مستندات برون سازمانی
کتابخانه اسناد و الزامات استانداردآرشیو کلیه مستندات و روش های اجرایی مربوط به استاندارد
صورتجلسهامکان ایجاد و گردش صورتجلسات و ایجاد وظیفه مطرح شده در جلسه با قابلیت تعیین تیم اجرایی و کسب گزارش
صحه گذاری نرم افزاریبا قابلیت بررسی عملکرد محاسبات با نرم افزار با مقایسه با تصدیق محاسبه دستی
لیست کلمات عبوربا قابلیت دسترسی جهت اطلاع مدیران
پروفایل آزمایشگاهبا قابلیت ثبت کلیه اسناد مهم از نظر 17025 با امکان رویت و ویرایش
عضویت در سامانهبا قابلیت ثبت کلیه اطلاعات و مدارک لازم و دریافت کد شناسایی با توجه به نوع عضویت: پرسنل، مشتری حقیقی، مشتری حقوقی، پیمانکار فنی، پیمانکار همکار و تامین کننده
لیست اعضابا قابلیت تفکیک نوع عضو و نمایش گرید ارزیابی آنها و کلید ویرایش توسط ادمین به جز رمز عبور
واحدهابا قابلیت تعیین نقش و دسترسی ها
فرآیند ثبت درخواستبا قابلیت ایجاد نمونه، آزمون، استاندارد و با تفکیک کلیه نمونه ها با کد شناسایی و رهگیری توسط مشتری و مدیران
بخش مالیبا قابلیت ایجاد پیش فاکتور، فاکتور، ثبت پرداختها با کلیه جزئیات، صورتحساب مالی آنی
مشتریاندسترسی مشتریان با کد کاربری محرمانه خودشان به ثبت نام، صورتحساب، شکایات، نظرسنجی، درخواست آزمون، رهگیری مرحله اجرای درخواست، دریافت نتیجه آزمون
پیمانکاران همکاردسترسی پیمانکاران همکار با کدکاربری محرمانه خودشان به ثبت نام، دریافت درخواست آزمون، صورتحساب، ریز مبادلات، ارسال نتیجه آزمون، مشاهده و امضا قرارداد همکاری و مشاهده نتیجه ارزیابی و گرید
تامین کنندگاندسترسی تامین کنندگان با کدکاربری محرمانه خودشان به ثبت نام، دریافت درخواست کالا، صورتحساب، ریز معاملات، مشاهده و امضا قرارداد همکاری، دریافت رسید کالا و مشاهده نتیجه ارزیابی
پیمانکاران فنیدسترسی پیمانکاران فنی با کدکاربری محرمانه خودشان به ثبت نام، دریافت درخواست خدمات، صورتحساب، ریز معاملات، مشاهده و امضا قرارداد همکاری، دریافت تائید یا رد عملکرد و مشاهده نتیجه ارزیابی
تجهیزاتبا قابلیت ثبت کلیه مشخصات تجهیز، دستورالعمل قبل-حین-بعدازکار، شرایط نگهداری، تاریخ کالیبراسیون و آلارم به شخص مسئول کالیبره، تاریخ سرویس و آلارم به شخص مسئول سرویس، تعیین مسئول و افراد مجاز به استفاده تجهیز
موادبا قابلیت ثبت کلیه مشخصات ماده، دستورالعمل قبل-حین-بعدازکار، شرایط نگهداری، تاریخ انقضا، هشدار کف انبار و آلارم به شخص مسئول جهت تامین، تعیین مسئول و افراد مجاز به استفاده ماده
مراحل آزمونارسال نمونه و مشخصات به آزمونگر با ارجاع و تقسیم وظیفه توسط مدیرفنی، ارسال نمونه و مشخصات به کارشناس جهت اعلام نتیجه بدون آزمون توسط مدیرفنی، ثبت پیش نویس آزمون توسط آزمونگر، محاسبه و گزارش عدم قطعیت، ثبت فعالیت های کنترل کیفیت و ارسال گزارش نتیجه آزمون
قراردادبا قابلیت درج شروع و اتمام قرارداد، آلارم به مسئول قراردادها و طرف قرارداد جهت تمدید در زمان مقرر، قابلیت امضا الکترونیکی طرفین قرارداد
پایش دوره ای هوا و سطوح آزمایشگاهپایش دوره ای به همراه آلارم های
صحه گذاری روشهای آزمونبا قابلیت تائید و افزودن به آزمون
تصدیق روشهای آزمونبا قابلیت نظردهی مدیرفنی
شکایت مشتریانبا قابلیت ارسال گزارش بررسی به مشتری، تشکیل تیم بررسی با تعیین مهلت بررسی، ارسال نتیجه به مشتری، ثبت در اقدام اصلاحی/پیشگیرانه
گزارش و کنترل کار نامنطبقبا قابلیت بررسی موارد گزارش شده، تشکیل تیم بررسی با تعیین مهلت اقدام، ثبت در اقدام اصلاحی/پیشگیرانه و تعیین تکیلف بررسی عدم مطابقت
سامانه مکاتباتامکان ارسال، دریافت و آرشیو مکاتبات و اتوماسیون فرآیندهای دوره ای
اقدام اصلاحی/پیشگیرانهبا قابلیت بررسی موارد گزارش شده، تشکیل تیم بررسی با تعیین مهلت اقدام، بررسی تاثیر و اصلاح اقدام
مدیریت ریسکبا قابلیت بررسی موارد گزارش شده، تشکیل تیم بررسی با تعیین مهلت اقدام، بررسی تاثیر و اصلاح اقدام و نمره دهی به ریسک با توجه به سه اهمیت شدت، احتمال و نرخ ریسک
مدیریت بازرسیامکان ایجاد بازرسی های دوره ای، و تقویمی، ارائه شناسنامه معتبر تمامی بازرسی های انجام شده با قابلیت رهگیری
مدیریت انبارداریرصد، رهگیری، بازرسی و سفارش هوشمندانه بر اساس ظرفیت خالی انبار و پیش بینی میزان استفاده از محصولات
اپلیکیشن موبایلدسترسی به سامانه مدیریت کیفیت آزایشگاه با استفاده از اپلیکیشن تلفن همراه
چک لیست هاامکان ایجاد انواع چک لیست ها به همراه تمپلیت ها و چک لیست های آماده
IoTامکان جفت شدن با دستگاه ها و سنسور های IoT به منظور اتوماسیون فرایندها
رهگیری نتایجامکان رهگیری نتایج آزمون ها با قابلیت ایجاد شناسنامه
چند زبانهدسترسی به نسخه های انگلیسی، ترکی و عربی با امکان افزودن سایر زبان ها در صورت نیاز
انطباق پذیریامکان انطباق پذیری کامل و جفت شدن با سایر سامانه های موجود بدون نیاز به زیرساخت خاص