مشاوره استاندارد ایزو 17025

چگونه مشاوره 17025 به ساده تر کردن پیاده سازی استاندارد 17025 کمک می کند؟
تضمین کیفیت در آزمایشگاه به معنی ارزیابی و بازبینی تمام نتایج آزمایشگاهی توسط بخش کنترل کیفیت نتایج آزمایشگاه است.کیفیت نتایج آزمون های هر آزمایشگاه به شدت وابسته به اندازه گیری های دقیق است. همچنین برای دستیابی به نتایج دقیق نیاز به یک فرآیند سنجش و ارزیابی دقیق و سازمان یافته است. پیاده سازی استاندارد ایزو 17025 پیچیدگی هایی را به همراه دارد که یک تیم ارائه دهنده خدمات مشاوره نرم افزار 17025 می تواند بسیار کمک کننده باشد. در راستای دستیابی به این هدف و انطباق با یک سیستم جهانی یکپارچه، نرم افزارISO 17025 به آزمایشگاه ها کمک می کند تا یک فرآیند سنجش و ارزیابی دقیق داشته باشند.

استاندارد بین المللی ایزو 17025 برای تمامی سازمان هایی که  بخش آزمایش و کالیبراسیون دارند قابل اجرا است. این استاندارد در ویرایش 2017 آن شامل ۵ پنج الزام است:

  1. الزام عمومی
  2. الزام ساختاری
  3. الزام منابع
  4. الزام فرآیندی
  5. الزامات سیستم مدیریت کیفیت

مشاوره ایزو 17025
مشاوره ایزو 17025

استقرار و پیاده سازی استاندارد 17025 چه مزایایی برای شما دارد؟

  1. اعتبار جهانی
  2. سیستم مدیریتی بی نقص
  3. افزایش دقت
  4. صرفه جویی در هزینه ها


سایر خدمات ما در حوزه مشاوره استاندارد

مشاوره برای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025 # ISO 15189)
مشاوره برای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025 # ISO 15189)
سیستم مدیریت یکپارچه (ISO 9001 # ISO 14001 # ISO 45001)

کارشناسان مجرب ما با بررسی شرایط ویژه هر آزمایشگاهی، پس از تکمیل چک لیست های لازم، کلیه اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه را جهت ارتقاء بهره وری آزمایشگاه و کاهش هزینه ها در بلند مدت به مدیر مجموعه ارائه می دهند.

همچنین با پیاده سازی نرم افزار 17025 سریعترین مسیر ممکن جهت رضایت مندی و تسریع خدمات دهی به مشتریان را برای آزمایشگاه فراهم می نمایند.

برای مشاوره و سفارش نرم افزار استاندارد ایزو 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید. 

044-33388175
044-33465575
09366290961
moradi@17025lab.ir