مشتریان استاندارد

مشتریان شرکت دانش بنیان گیتی افروز در زمینه استاندارد که در سالهای خدمت توانسته ایم با آنها افتخار همکاری در زمینه استانداردهای مختلف از مشاوره و اجرا تا استفاده از سامانه های اختصاصی و تخصصی در راه اندازی، اجرا و مدیریت استانداردهای مختلف داشته ایم، به اختصار به قرار زیر می باشند.

امید است بتوانیم با توجه به اهداف خود در زمینه استاندارد و مکانیزه نمودن سیستم های مدیریت استاندارد و بروزرسانی های موثر در کوتاه ترین زمان، بیش از پیش در این راه موفق بوده و خدمات شایسته تری را به مشتریان گرامی ارائه دهیم.

پتروشیمی جم
سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس
آزمونه فولاد
وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
کارگزاری بورس ایران
پخش فرآورده های نفتی
آب و فاضلاب آذربایجان غربی
اکسون آب پارس
آب و فاضلاب روستایی
بام گام عایق
دانشگاه علوم پزشکی تهران
کارگزاری توسعه سهند
پتروشیمی ارومیه
شرکت های صنعتی ارومیه
OICO
سنجش گراف سخت آزما
فراراد میاندوآب
Magush
آریا سولار
قطارهای مسافربری مهتاب
صنایع انرژی اپیل
رای آزما
ابزار جراحان
معاونت فنی ریاست جمهوری
بینا آزما