نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی گیتا، توسط شرکت دانش بنیان گیتی افروز در راستای رفع عدم هماهنگی و خطاهای آزمایشگاهی و پیاده سازی آسان و سریع استانداردهای ایزو مرتبط با آزمون های بررسی فرآیندهای محاسباتی و آزمونهای مهندسی پزشکی طراحی شده است.

شرکت دانش بنیان فن آوران گیتی افروز، با علم به اهمیت موضوع کنترل کیفی در آزمایشگاه ها، نرم افزار مدیریت کیفیت آزمایشگاه 17025 را معرفی کرده است. نرم افزار 17025، سامانه ای هوشمند جهت اتوماسیون فرآیند ها و تسهیل تایید صلاحیت آزمایشگاه ها است. این نرم افزار بر اساس آخرین ویرایش استاندارد ISO 17025 و الزامات آن طراحی و توسعه داد شده است، و با پایش تمامی تغییرات به روز رسانی میشود.

آزمایگشاه های هدف برای نرم افزار مدیریت کیفیت

 • آزمايشگاه وسايل يکبار مصرف پزشکي
 • آزمايشگاه استريلايزرهاي پزشکي و آزمايشگاهي
 • آزمايشگاه دندان و مواد دنداني
 • آزمايشگاه لوازم کمک توانبخشي
 • آزمايشگاه تخت اتاق عمل
 • آزمايشگاه نخ بخيه و مواد آن
 • آزمايشگاه گاز اکسيژن طبي
 • آزمايشگاه آمبولانس
 • آزمايشگاه شيمي وسايل پزشکي
نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی

قابلیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی:

 • مدیریت فرآیندهای انواع آزمایشگاه های مهندسی پزشکی از جمله بیوفتونیک، بیوالکترومغناطیس، نانوپزشکی، مدارها و سیستم های زیست پزشکی، دینامیک سیستم ها و شبکه های پیچیده، بیومتریالهای هوشمند و …
 • پیاده سازی انواع متدهای آزمون های زیستی، سلولی، ابزار دقیق، مهندسی بافت و …
 • مدیریت درخواست های بخش های مختلف آزمایشگاه به صورت یکپارچه و دقیق
 • مدیریت ارتباطات بین بخش ها با سرعت بالا بدون نیاز به فرآیندهای کاغذی و دستی
 • پیاده سازی سریع و آسان انواع استانداردهای ایزو برای آزمایشگاه
 • ماژول اختصاصی کالیبراسیون تجهیزات مهندسی پزشکی
 • امکان ایجاد قراردادهای شرکت ها، سازمانها و آزمایشگاه های همکار
 • سیستم رهگیری کامل فرآیندهای مختلف در بخش های مختلف آزمایشگاه
 • رعایت محرمانگی در تعیین سطح دسترسی هر کاربر در نرم افزار بر اساس مسئولیت ها و اختیارات 
 • از بین بردن خطای انسانی در انجام کلیه فرآیندها و مراحل آزمون
 • اجرای کامل سیستم حذف استفاده از کاغذ در موارد غیرضروری با سیاست PAPERLESS