نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی

معرفی:

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی گیتا، توسط شرکت دانش بنیان گیتی افروز در راستای رفع عدم هماهنگی و خطاهای آزمایشگاهی و پیاده سازی آسان و سریع استانداردهای ایزو مرتبط با آزمون های بررسی فرآیندهای محاسباتی و آزمونهای مهندسی پزشکی طراحی شده است.

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی

قابلیت های نرم افزار مدیریت آزمایشگاه مهندسی پزشکی:

 • مدیریت فرآیندهای انواع آزمایشگاه های مهندسی پزشکی از جمله بیوفتونیک، بیوالکترومغناطیس، نانوپزشکی، مدارها و سیستم های زیست پزشکی، دینامیک سیستم ها و شبکه های پیچیده، بیومتریالهای هوشمند و …
 • پیاده سازی انواع متدهای آزمون های زیستی، سلولی، ابزار دقیق، مهندسی بافت و …
 • مدیریت درخواست های بخش های مختلف آزمایشگاه به صورت یکپارچه و دقیق
 • مدیریت ارتباطات بین بخش ها با سرعت بالا بدون نیاز به فرآیندهای کاغذی و دستی
 • پیاده سازی سریع و آسان انواع استانداردهای ایزو برای آزمایشگاه
 • ماژول اختصاصی کالیبراسیون تجهیزات مهندسی پزشکی
 • امکان ایجاد قراردادهای شرکت ها، سازمانها و آزمایشگاه های همکار
 • سیستم رهگیری کامل فرآیندهای مختلف در بخش های مختلف آزمایشگاه
 • رعایت محرمانگی در تعیین سطح دسترسی هر کاربر در نرم افزار بر اساس مسئولیت ها و اختیارات 
 • از بین بردن خطای انسانی در انجام کلیه فرآیندها و مراحل آزمون
 • اجرای کامل سیستم حذف استفاده از کاغذ در موارد غیرضروری با سیاست PAPERLESS