نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاه

تحقق بخشیدن اهداف عملکردی با
نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاهنرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاه 17025، به شما کمک میکند به عنوان یک مدیر آزمایشگاه اثربخش، شناخت دقیقی از فرآیندها و عملیات آزمایشگاه بدست آورید و الزامات فرآیندی و عملکردی را در استراتژی کسب و کارتان پیاده سازی کنید. 


برخی از مزایای نرم افزار:

 • تدوین استراتژی
 • برنامه ریزی و کنترل
 • بهبود عملیات 
 • هدف گذاری
 • سازماندهی امور


امکانات نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاه:

با این نرم افزار نه تنها میتوانید گردش کاری و فرآیندها را کنترل نموده بلکه، مواردی که موجب عدم کارایی میشوند را مشخص و بهینه سازی کنید. 

 • بهینه سازی فرآیندهای آزمایشگاه
 • تعیین و اصلاح خطاها در فازهای مختلف به کمک سنجه های کلیدی عملکرد
 • افزایش بهره وری پرسنل با کنترل و ارزیابی سیستم های مختلف
 • پیاده سازی قوانین و استانداردها
 • بهبود مداوم امنیت آزمایشگاه و کاهش و حذف خطاها
 • اطمینان از مدیریت گردش کار و تخصیص کارها به کارشناس مربوطه
 • کنترل و مدیریت موجودی، مواد، تجهیزات و نمونه ها با پیگیری مداوم داشبورد
 • بهینه سازی استفاده از منابع
 • مستندسازی فرآیندهای آزمایشگاه
 • آموزش کارکنان
 • و بسیاری امکانات دیگر!


هدف نرم افزار مدیریت فرآیندهای آزمایشگاه 17025، این است که با دیجیتالی کردن فرآیندها به شما کمک کند با هزینه کمتر، نتایج بهتری کسب کنید.
 

برای مشاوره و

اطلاعات تماس 

برای مشاوره و سفارش نرم افزار 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید
044-33388175
044-33465575
09146003002

www.CGR.ir