نرم افزار مدیریت کیفیت آزمایشگاه

استفاده از استانداردهای بین المللی به عنوان زبان یکسان اجرای ضوابط و قوانین منجر به  ارائه نتایج با کیفیت جهانی می شود.  استاندارد 17025 با تعیین الزامات مدیریتی یک آزمایشگاه، علاوه بر ایجاد کیفیت بالا سبب جلب رضایت مراجعه کنندگان و سهولت ارتباط با سایر آزمایشگاه ها و سازمان ها می شود.

نرم افزار مدیریت 17025 با الکترونیکی کردن فرآیندها، منجر به اثربخشی و بهبود مستمر خواهد شد.  

نرم افزار مدیریت آزمایشگاه 17025 به عنوان ابزاری قدرتمند به مدیران و کارکنان کمک می کند تا انگیزه بیشتری برای پیاده سازی استاندارد داشته باشند چرا که با دیجیتالی کردن رویه های اداری، چرخه تولید تا انتقال اطلاعات به خوبی عمل می کند.

نرم افزار مدیریت کیفیت آزمایشگاه
نرم افزار مدیریت کیفیت آزمایشگاه

تیم تخصصی گیتی افروز با طراحی و توسعه نرم افزار ایزو 17025  آماده مشاوره و پیاده سازی سفارشی 17025 مطابق با نیازهای سازمان و آزمایشگاه های شما می باشد. 

اطلاعات تماس 

برای مشاوره و سفارش نرم افزار 17025 گیتا با شماره های زیر تماس بگیرید
044-33388175
044-33465575
09146003002

www.CGR.ir