دسته‌ها
مقالات

دانلود کتاب ها

دانلود کتابهای اختصاصی مربوط به 17025 از جمله مواردی می باشد که اغلب کارشناسان آزمایشگاه و مدیران آزمایشگاهی نیازمند آن می باشند.

دسته‌ها
مقالات

مقاله ی تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون

دسته‌ها
مقالات

متن استاندارد 17025

متن کامل استاندارد 17025 بصورت رایگان به همراه دانلود پی دی اف استاندارد 17025 قابل دانلود می باشد. متن استاندارد ISO/IEC 17025: 2005 ISO)  )سازمان بين المللي استانداردسازي( و IEC )کميسيون بين المللي الكتروتكنيكي ، سيستم تخصصي استانداردسازي جهاني را تشكيل مي دهند. مراجع بين لمللي عضو ISO يا IEC از طريق کميته هاي فني […]

دسته‌ها
مقالات

دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو و قطعه سازی

دسته‌ها
مقالات

مشاوره برای سیستم مدیریت کیفیت آزمایشگاه (ISO/IEC 17025 # ISO 15189)

دسته‌ها
مقالات

دانلود فیلم های آموزشی 17025

دسته‌ها
مقالات

دوره های آموزشی اعتباردهی خدمات آزمایشگاه ها و مراکز تست و آزمون

دسته‌ها
مقالات

دوره های آموزشی تکنیک‌های کیفیت

دسته‌ها
مقالات

مدیریت کیفیت در آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189

شرح خدمات مشاوره‌ای برای پیاده سازی سیستم مدیریت کیفیتدر آزمایشگاه‌‌های تشخیص طبی بر اساس استاندارد ISO 15189

دسته‌ها
مقالات

تصدیق و صحه گذاری روش های آزمون